-Pintaa syvemmälle-

"Suurin osa jäävuoresta on

sen pinnan alla oleva osa."

 

Arctic talent; me näemme tuloksellisuuden ytimeen

 

HUMAN POTENTIAL

• Työyhteisökyky, tunteet ja käyttäytyminen työssä
- Emotional Intelligence

• Johtajuus – Leadership
- Vahvuuksien tunnistaminen ihmissuhteissa
- SDI analyysi

 

CULTURAL POTENTIAL

• Kulttuuritietämyksen ja yrityskulttuurin kehittäminen  Corporate culture & Cross cultural awareness

 

BUSINESS MODEL POTENTIAL

• Liiketoiminta mallit käytäntöön
- Business models into action

• Toiminnallisten prosessien kehittäminen, erityisesti toiminnallisten pullonkaulojen ratkaiseminen
– Operational process bottle neck identification

Tuloksellisuuden

ytimessä

Olemme asiantuntijaryhmä, jonka tekemisen perustan muodostaa kansainvälisesti johtavien työkalujen hallinta sekä menestyksekkäästi toteutettujen kehitystöiden kokemus.

 

Keskitymme kolmeen osa-alueeseen:

• ihmisten,

• kulttuurin sekä

• prosessien kehittämiseen.

 

Ratkaisuissa yhdistämme yksilön, kulttuurin ja erilaiset liiketoimintamallit asiakaskohtaisesti

 

Tuloksellisuuden ydin, ihmisten osaaminen ja valmiudet sekä organisaatiokulttuuri ovat perusta, jonka pohjalta luomme innostavat, sitouttavat ja pitkävaikutteiset ratkaisumme.