Asiantuntijuutemme kolme kivijalkaa; ihminen, kulttuuri ja prosessien kehittäminen auttavat löytämään liiketoiminnan oikean suunnan.

Arctic Toolbox

Human potential

• Emotsioonid ja käitumine tööl eristavad parimad organisatsioonid headest. Indiviidide –ja töökeskkonna arendamiseks panustavad maailma kõige edukamad organisatsioonid. Nad teavad, et panustamine annab positiivse efekti tulemuslikkusele.

 

• Tööriistaks kasutame EBW (Emotions and Behaviors at Work) – süsteem, mis põhineb emotsionaalsele intelligentsusele. Lisaks sellele kasutame mh. Strength Deployment Inventorya ehk SDI tugevuste määramiseks.

 

• Tulemuslikus realiseerub kliendi juures. Merja Fishcher uuris 2012 oma doktoritöös töötajate ja klientide vahelisi suhteid. Tulemustest ilmneb, et töötaja positiivne hoiak oma töökeskkonda realiseerub müügis suurema marginaali ja kliendi suuremate ostu näol.

 

Töökeskkonna võime tähtsusest fi.ebwonline.com ning www.4consilium.eu

 

Human Potential/ inimvõimete potentsiaal– võimaldab tõsta teie tõhususe taset, millal alustame?

Cultural potential

• Meie kultuuripärand juhib meid nägema ja tegema asju „teatud moel – minu moel“. Mõnikord võib see olla väär.

 

• Sellest võib järgneda väärarusaamisi, see võib kaotada usaldust ja me võime kaotada äri arenguvõimalusi. Kultuuriteadlikkusest arusaamine ja selle arendamine on valdkond, millele tihti pööratakse liiga vähe tähelepanu.

 

• Sektorite, vastutusvaldkondade ja isegi rahvuste kultuurilised erinevused tekitavad erinevate kultuuride kokkupõrkeid. Kokkupõrkeid, mis alati lähevad kalliks maksma.

 

• Me oleme leidnud lahendusi mitme erineva valdkonna ettevõtetes kultuurilistes väljakutsetes (sh. farmaatsiatööstuse-, tarbekaupade - ja tehnoloogia valdkonnas). Meie kliendid on suutnud vältida mitmeid kultuuride kokkupõrkeid kasutades  meie praktilisi meetodeid ja hindamistööriistu.

 

Kui palju võiksite enam teenida kui suudaksite vähendata kultuuridevahelisi kokkupõrkeid?

 

Business Model potential

• Tegevuskeskkondade muutused toimuvad aina kiirema tempoga. Business Model – mõteviisi kuulub toote, teenuse ja indiviidi äri keskme valgustamine ja sellest tõusva tervikpildi visualiseerimine. Tööprotsessis peab ühendama kiiruse ja sügavuse. Meie Business Model mudelites just nii tehaksegi.

 

• Meie arendustöö tulemusena  moodustub klientidele  efektiivne ja sügav visioon mõeldud teenuse (toote) tähtsusest kliendile.)

 

• Specifique meetod lisaväärtuse loomises www.specifique.org

 

Kas te teadvustate kliendi lisaväärtust?