Suomi |  English

Eesti

vaheta mobiil või tahvelarvuti ekraanile

Sügavamal pinna all

Edukuse keskmes

"Ettevõtluse nähtava osa all leidub selle kõige produktiivsem osa.
Kes seda arendab, on edukas"

Me oleme ekspertide grupp, kelle aluspõhja moodustab rahvusvaheliselt juhtivate tööriistade valdamine ning edukalt sooritatud arendusprojektide kogemus.

 

Meie fookus on kolmes lõikes

• inimeste

• kultuuri ning

• funktsionaalsete mudelite arendamisel

 

Lahendustes ühendame indiviidi, kultuuri ja erinevad ärimudelid kliendikeskselt

 

 

HUMAN POTENTIAL

• Töökeskkonna võime, emotsioonid ja
käitumine töös

• Juhtimine

• Tugevuste kindlaks tegemine

 

CULTURAL POTENTIAL

• Kultuuriteadmiste ja ärikultuuri arendamine

BUSINESS MODEL POTENTIAL

• Ärimudelid praktikaks

• Tööprotsesside arendamine, eriti pudelikaela kitsaskohtade lahendamine

Arctic Toolbox

Human Potential/ inimvõimete potentsiaal– võimaldab tõsta teie tõhususe taset, millal alustame?

Cultural potential

• Meie kultuuripärand juhib meid nägema ja tegema asju „teatud moel – minu moel“. Mõnikord võib see olla väär.

 

• Sellest võib järgneda väärarusaamisi, see võib kaotada usaldust ja me võime kaotada äri arenguvõimalusi. Kultuuriteadlikkusest arusaamine ja selle arendamine on valdkond, millele tihti pööratakse liiga vähe tähelepanu.

 

• Sektorite, vastutusvaldkondade ja isegi rahvuste kultuurilised erinevused tekitavad erinevate kultuuride kokkupõrkeid. Kokkupõrkeid, mis alati lähevad kalliks maksma.

 

• Me oleme leidnud lahendusi mitme erineva valdkonna ettevõtetes kultuurilistes väljakutsetes (sh. farmaatsiatööstuse-, tarbekaupade - ja tehnoloogia valdkonnas). Meie kliendid on suutnud vältida mitmeid kultuuride kokkupõrkeid kasutades  meie praktilisi meetodeid ja hindamistööriistu.

 

Kui palju võiksite enam teenida kui suudaksite vähendata kultuuridevahelisi kokkupõrkeid?

• Tegevuskeskkondade muutused toimuvad aina kiirema tempoga. Business Model – mõteviisi kuulub toote, teenuse ja indiviidi äri keskme valgustamine ja sellest tõusva tervikpildi visualiseerimine. Tööprotsessis peab ühendama kiiruse ja sügavuse. Meie Business Model mudelites just nii tehaksegi.

 

• Meie arendustöö tulemusena  moodustub klientidele  efektiivne ja sügav visioon mõeldud teenuse (toote) tähtsusest kliendile.)

 

• Specifique meetod lisaväärtuse loomises www.specifique.org

 

Business model potential

Kas te teadvustate kliendi lisaväärtust?

 

Human potential

• Emotsioonid ja käitumine tööl eristavad parimad organisatsioonid headest. Indiviidide –ja töökeskkonna arendamiseks panustavad maailma kõige edukamad organisatsioonid. Nad teavad, et panustamine annab positiivse efekti tulemuslikkusele.

 

• Tööriistaks kasutame EBW (Emotions and Behaviors at Work) – süsteem, mis põhineb emotsionaalsele intelligentsusele. Lisaks sellele kasutame mh. Strength Deployment Inventorya ehk SDI tugevuste määramiseks.

 

• Tulemuslikus realiseerub kliendi juures. Merja Fishcher uuris 2012 oma doktoritöös töötajate ja klientide vahelisi suhteid. Tulemustest ilmneb, et töötaja positiivne hoiak oma töökeskkonda realiseerub müügis suurema marginaali ja kliendi suuremate ostu näol.

 

• Töökeskkonna võime tähtsusest fi.ebwonline.com ning www.4consilium.eu

 

Meie oskused teie eduks

 

 

Kliendi lahendused

Mis on see põhjus, et advokaadibürood, avalikud organisatsioonid, tehnoloogia ettevõtted, sotsiaalsed organisatsioonid ja arendusorganisatsioon kasutavad meie teenuseid?

Kliki all asuvaid pealkirju ja saad vastuse.

 • Baltic Sea Region Stars

  Vajadus

  Luua ühine taotlus ja arusaamine eesmärkidest ja soovitud lõpptulemusest, ehitada efektiivne töötamisviis multikultuursetele tiimidele, lisada kultuuriteadlikkust kultuuri kokkupõrgete vältimiseks

   

  Olukord

  Läänemere piirkonnas asuvate riikide rahvusvahelistele tiimidele, mis koosnevad inimestest, ettevõtetest, ministeeriumidest ning ülikoolidest anti ülesanne tuua kokku ressursse ja oskusi kuidas vähendada Läänemere saastumist.

   

  Lahendus

  Koostatud programmi raames kasutati ära osalejate kogemusi ja oskusi, kasutati ära osalus –ja loomingulisi meetodeid ja kulgeti etappides seatud eesmärkide poole.

   

  Tulemus

  Saavutati ühine töötamisviis, rakendati sünergiad, selgusid lõksud ja neid välditi. Selle tulemusena tegevusi tõustati ja leiti lahendusi  projekti ajakava raames.

   

 • VR

  Vajadus

  Üksuste juhtidel oli vajadus ajakohastada enda juhtimisoskuseid

  Olukord

  Juhitud üksuste suurus oli märgatavalt kasvanud ja vastutuse võtmist ning probleemide lahendamist liini tasandil pidi arenndama

  Lahendus

  Juhtimist arendati  läbi coachimise , kasutades erinevaid harjutusi

  Tulemus

  Peale koolitust viisid juhid  õpitud asjad kiiresti igapäevasesse tegevusse

 • Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

  Vajadus

  Ekspertide juhtimise arendamine

   

  Olukord

  Ülesannetes ja organisatsioonis oli tehtud muudatusi

   

  Lahendus

  Isiklikud ja meeskonna emotsionaalse intelligentsuse rapordid töötati läbi ja  ühise arusaamise ja jagamise kultuuri arendati.

   

  Tulemus

  Nii individuaalsel kui ka töökeskkonna tasemel moodustus parem teadlikkus ja seeläbi lihtsustusid  tegevuste ja jagamise  praktikaid

   

Organisatsioonid, kellega oleme teinud koostööd

 

VR, Reachlaw, GoldMoney,

Carl Zeiss, TEM, Electrolux, Konecranes, Intracom,

Helsingin Tuomiokapituli,

Fintos, TTY, Arffman Consulting Oy, Global Learning Oy,

Nortrain Oy, Katera Steel Oy,

BSR Stars, Ericsson,

Mergertum Oy,

Eläinlääkäriasema

Countrypolis Oy,

Kouluttamo Oy

Siin räägime meie kliendilahendustest,

jälgi lehekülge!

"Our passion is to ensure our customers achieve their true potential"

Jari Arffman, toimitusjohtaja

p. +358 50 3250 041,

jari.arffman(at)arctictalent.com

Kari I. Mattila, senior adviser

p. +358 400 428 950,

kari.mattila(at)arctictalent.com

Björn Stenholm, business contributor

p. +358 400 844 003,

bjorn.stenholm(at)arctictalent.com

• Äri arendamine

• Tulemusüksuse asutamine

• Äriingel aastast 2008

• KTM, EMBA

• Töökeskkonna võime ja organisatsiooni arengu arendajana ja juhina aastast 1986

• Akrediteeritud master EBW ekspert

• M.Sc. ENV. Management, B.Sc. logistiikka

• Pedagogi

• Kaubanduskoja direktorite klubi rühmajuht mh Oulus ja Helsingis

 

 

• Ettevõtja aastast 2004

• Litsentseeritud RLC kultuurikoolitus- SDI inimsuhete teadvuseteooria- SL2 Olukordade juhtimine -Specifique treener

• KTM

JARI ARFFMAN

BJÖRN STENHOLM

KARI I. MATTILA

 

 

 

Copyright 2014, ArcticTalent   |  Designed by jani@mainostohtorit.com