Suomi |  English

Eesti

Vaihda mobiili tai

 tablet näkymään

-Pintaa syvemmälle

Tuloksellisuuden ytimessä

"Yritystoiminnan näkyvän osan alapuolelta löytyy sen tuottavin osa.

Joka sitä kehittää, menestyy"

Olemme asiantuntijaryhmä, jonka tekemisen perustan muodostaa kansainvälisesti johtavien työkalujen hallinta sekä menestyksekkäästi toteutettujen kehitystöiden kokemus.

 

Keskitymme kolmeen osa-alueeseen:

 

• ihmisten

• kulttuurin sekä

• toiminnallisten mallien kehittämiseen.

 

Ratkaisuissa yhdistämme yksilön, kulttuurin ja erilaiset liiketoimintamallit asiakaskohtaisesti.

 

 

HUMAN POTENTIAL

• Työyhteisökyky, tunteet ja käyttäytyminen työssä

• Johtajuus

• Vahvuuksien tunnistaminen

 

CULTURAL POTENTIAL

• Kulttuuritietämyksen ja yrityskulttuurin kehittäminen

BUSINESS MODEL POTENTIAL

• Liiketoiminta mallit käytäntöön

• Toiminnallisten prosessien kehittäminen, erityisesti toiminnallisten pullonkaulojen ratkaiseminen

Arctic Toolbox

 

 

Human Potential – mahdollistaa teidän tuloksellisuutenne

tason noston, milloin aloitetaan?

Cultural potential

• Kulttuuriperintömme ohjaa  meidät näkemään ja tekemään asioita “tietyllä tavalla – minun tavalla”. Toisinaan se saattaa olla  ”väärä tapa”.

 

• Siitä voi seurata väärinkäsityksiä, se voi rikkoa luottamusta ja saatamme menettää liiketoimintamahdollisuuksia. Kulttuuritietoisuuden ymmärtäminen ja kehittäminen on asia, johon usein kiinnitetään liian vähän huomiota.

 

• Toimialojen, vastuualueiden, toiminnallisten siilojen ja jopa kansallisuuksien kulttuuriset erot tuottavat kulttuurien törmäyksiä. Törmäyksiä, jotka aina maksavat.

 

• Me olemme löytäneet ratkaisuja useilla eri toimialoilla toimivien yritysten kulttuurisiin haasteisiin  (mm. lääketeollisuus-, kulutustavara- ja tietotekniikka alalla). Asiakkaamme ovat  pystyneet estämään monta kulttuuritörmäystä  hyödyntämällä meidän käytännönläheisiä menetelmiä ja arviointityökaluja.

 

 

 

 

• Toimintaympäristöjen muutos tapahtuu yhä nopeammilla syklillä. Business Model - ajatteluun kuuluvat tuotteen, palvelun ja yksilön liiketoiminnan ytimen kirkastaminen ja siitä nousevan kokonaiskuvan hahmottamisen. Työstämisprosessissa pitää yhdistää nopeus ja syvällisyys. Business Model malleissamme näin tapahtuu.

 

• Kehittämistyömme tuloksena asiakkaillemme muodostuu tehokkaasti syvällinen näkemys ajatellun palvelun (tuotteen) merkityksellisyydestä asiakkaalle.

 

• Specifique menetelmä
lisäarvon tuottamisessa:  www.specifique.org

 

Business model potential

Human potential

• Tunteet ja käyttäytyminen työssä erottavat menestyvimmät organisaatiot hyvistä. Yksilö- ja työyhteisötason kehittämiseen panostavat maailman menestyvimmät organisaatiot. Ne tietävät panostuksen positiivisen vaikutuksen tuloksentekokykyyn.

 

• Tuloksen tekeminen realisoituu asiakasrajapinnassa.
Merja Fishcher tutki Wärtsilän henkilöstön ja asiakkaiden vuorovaikutusta väitöskirjassaan 2012. Tuloksista ilmenee että työntekijän positiivinen suhtautuminen työyhteisöönsä realisoituu myynnissä parempana  katteena ja asiakkaan isompina ostoina.

 

• Työyhteisökyvyn merkityksestä fi.ebwonline.com sekä www.4consilium.eu

 

• Työkaluna käytämme EBW (Emotions and Behaviors at Work) - tunneälyyn perustuvaa järjestelmää. Sen lisäksi käytössämme on mm. Strength Deployment Inventorya eli SDI:tä vahvuuksien tunnistamiseen.

Paljonko voisitte ansaita kulttuuritörmäyksiä vähentämällä?

Kirkastetaanko asiakkaanne saamaa lisäarvoa?

 

 

Osaamisemme

teidän eduksenne.

• Liiketoiminnan kehittäminen

• Tulosyksikön muodostaminen

• Bisnesenkeli vuodesta 2008

• KTM, EMBA

• Työyhteisökyvyn ja organisaatiokehityksen aikaansaaminen kehittäjänä ja johtajana  vuodesta 1986

• Akkreditoitu master EBW asiantuntija

• M.Sc. ENV. Management, B.Sc. logistiikka

• Pedagogi

• Kauppakamarin Johtajaklubin (r) fasilitaattorina mm. Oulu ja Helsinki

 

 

• Kulttuurimuutoksen
aikaansaaja, kehittäjä, osallistaja
vuodesta 1986

• Yrittäjä vuodesta 2004

• Lisensoitu  RLC  kulttuurikoulutus-
SDI  ihmissuhdetietoisuusteoria-
SL2 Tilanne johtaminen-
Specifique  valmentaja

• KTM

JARI ARFFMAN

BJÖRN STENHOLM

KARI I. MATTILA

Asiakasratkaisut:

Miksi mm. lakiasiaintoimisto, julkisorganisaatio, teknologiayritys, sosiaalinen organisaatio ja kehitysorganisaatio käyttävät meidän palvelujamme?  Mitä he meiltä saavat?

 

Klikkaa alla olevia otsakkeita niin saat vastauksen.

 

 • Baltic Sea Region Stars

  Tarve:

  Luoda yhteinen tahtotila sekä ymmärrys tavoitteista ja toivotusta lopputuloksesta, rakentaa tehokas työskentelytapa monikulttuurisille   tiimeille,lisätä kulttuuritietoisuutta kulttuurikolareiden välttämiseksi

   

  Tilanne

  Itämeren ympärillä olevien maiden kansainvälisille tiimeille jotka koostuivat ihmisistä yrityksistä, ministeriöistä sekä yliopistoista oli annettu tehtävä saattaa yhteen  resursseja ja osaamista ja löytää keinoja miten vähentää Itämeren saastumista.

   

  Ratkaisu

  Rakennetun ohjelman puitteissa hyödynnettiin osallistujien kokemuksia ja osaamista, hyödynnettiin osallistavia ja luovia menetelmiä ja edettiin vaiheittain kohti asetettuja tavoitteita.

   

  Tulos

  Yhteinen työskentelytapa saavutettiin, synergioita hyödynnettiin, karikot selvitettiin ja vältettiin.Tämän johdosta  toiminta tehostui ja ratkaisuja löydettiin projektin aikataulun puitteissa.

   

 • VR

  Tarve

  Yksiköiden johtajilla oli tarve päivittää johtajuusosaamistaan

  Tilanne

  Johdettavien yksiköiden koko oli merkittävästi kasvanut ja vastuun ottamista ja ongelmien ratkaisua suorittavalla tasolla piti saada lisättyä

  Ratkaisu

  Johtajuustaitoja kehitettiin kohti valmentavan johtajuuden mallia erilaisilla harjoitteilla

  Tulos

  Valmennuksen jälkeen johtajat veivät käytänteitä välittömästä osaksi arjen toimintaansa

 • Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

  Tarve

  Asiantuntijoiden johtajuuden kehittäminen

  Tilanne

  Tehtävissä ja henkilöissä oli muutoksia. Sektoriasiantuntijat toimivat itsenäisesti, kokien osin irrallisuutta ja esimies halusi tukea työyhteisön jäsenten jaksamista ja avoimuutta

  Ratkaisu

  Henkilökohtaiset ja tiimin tunneälyraportit käytiin läpi ja yhteinen ymmärrystä ja jakamisen kulttuuria työstettiin.

  Tulos

  Sekä yksilö että työyhteisötasolla muodostui parempi tietoisuus ja sen myötä toimintaa ja jakamista helpottavia käytänteitä

   

Organisaatioita, joiden kanssa olemme työskennelleet:

 

VR, Reachlaw, GoldMoney,

Carl Zeiss, TEM, Electrolux, Konecranes, Intracom,

Helsingin Tuomiokapituli,

Fintos, TTY, Arffman Consulting Oy, Global Learning Oy,

Nortrain Oy, Katera Steel Oy,

BSR Stars, Ericsson,

Mergertum Oy,

Eläinlääkäriasema

Countrypolis Oy,

Kouluttamo Oy

"Our passion is to ensure our customers achieve their true potential"

Jari Arffman, toimitusjohtaja

p. +358 50 3250 041,

jari.arffman(at)arctictalent.com

Kari I. Mattila, senior adviser

p. +358 400 428 950,

kari.mattila(at)arctictalent.com

Björn Stenholm, business contributor

p. +358 400 844 003,

bjorn.stenholm(at)arctictalent.com

Copyright 2014, ArcticTalent   |  Designed by jani@mainostohtorit.com