-Pintaa syvemmälle-

 

HUMAN POTENTIAL

• Työyhteisökyky, tunteet ja käyttäytyminen työssä
- Emotional Intelligence

• Johtajuus – Leadership
- Vahvuuksien tunnistaminen ihmissuhteissa
- SDI analyysi

 

CULTURAL POTENTIAL

• Kulttuuritietämyksen ja yrityskulttuurin kehittäminen  Corporate culture & Cross cultural awareness

 

BUSINESS MODEL POTENTIAL

• Liiketoiminta mallit käytäntöön
- Business models into action

• Toiminnallisten prosessien kehittäminen, erityisesti toiminnallisten pullonkaulojen ratkaiseminen
– Operational process bottle neck identification

Tuloksellisuuden ytimessä

Olemme asiantuntijaryhmä, jonka tekemisen perustan muodostaa kansainvälisesti johtavien työkalujen hallinta sekä menestyksekkäästi toteutettujen kehitystöiden kokemus.

 

Keskitymme kolmeen osa-alueeseen:

• ihmisten,

• kulttuurin sekä

• prosessien kehittämiseen.

 

Ratkaisuissa yhdistämme yksilön, kulttuurin ja erilaiset liiketoimintamallit asiakaskohtaisesti

 

Tuloksellisuuden ydin, ihmisten osaaminen ja valmiudet sekä organisaatiokulttuuri ovat perusta, jonka pohjalta luomme innostavat, sitouttavat ja pitkävaikutteiset ratkaisumme.

 

Yritystoiminnan näkyvän osan alapuolelta löytyy sen tuottavin osa. Joka sitä kehittää, menestyy