Asiantuntijuutemme kolme kivijalkaa; ihminen, kulttuuri ja prosessien kehittäminen auttavat löytämään liiketoiminnan oikean suunnan.

 

 

Arctic Toolbox

Human potential

• Tunteet ja käyttäytyminen työssä erottavat menestyvimmät organisaatiot hyvistä. Yksilö- ja työyhteisötason kehittämiseen panostavat maailman menestyvimmät organisaatiot. Ne tietävät panostuksen positiivisen vaikutuksen tuloksentekokykyyn.

 

• Tuloksen tekeminen realisoituu asiakasrajapinnassa. Merja Fishcher tutki Wärtsilän henkilöstön ja asiakkaiden vuorovaikutusta väitöskirjassaan 2012. Tuloksista ilmenee että työntekijän positiivinen suhtautuminen työyhteisöönsä realisoituu myynnissä parempana  katteena ja asiakkaan isompina ostoina.

 

• Lisää työyhteisökyvystä fi.ebwonline.com sekä www.4consilium.eu

  Lisää SDI:stä


Human Potential – mahdollistaa teidän tuloksellisuutenne tason noston, milloin aloitetaan?

Cultural potential

• Kulttuuriperintömme ohjaa  meidät näkemään ja tekemään asioita “tietyllä tavalla – minun tavalla”. Toisinaan se saattaa olla  ”väärä tapa”.

 

• Siitä voi seurata väärinkäsityksiä, se voi rikkoa luottamusta ja saatamme menettää liiketoimintamahdollisuuksia. Kulttuuritietoisuuden ymmärtäminen ja kehittäminen on asia, johon usein kiinnitetään liian vähän huomiota.

 

• Toimialojen, vastuualueiden, toiminnallisten siilojen ja jopa kansallisuuksien kulttuuriset erot tuottavat kulttuurien törmäyksiä. Törmäyksiä, jotka aina maksavat.

 

• Me olemme löytäneet ratkaisuja useilla eri toimialoilla toimivien yritysten kulttuurisiin haasteisiin  (mm. lääketeollisuus-, kulutustavara- ja tietotekniikka alalla). Asiakkaamme ovat  pystyneet estämään monta kulttuuritörmäystä  hyödyntämällä meidän käytännönläheisiä menetelmiä ja arviointityökaluja.


Paljonko voisitte ansaita kulttuuritörmäyksiä vähentämällä?

Business Model Generation

• Toimintaympäristöjen muutos tapahtuu yhä nopeammilla syklillä. Business Model - ajatteluun kuuluvat tuotteen, palvelun ja yksilön liiketoiminnan ytimen kirkastaminen ja siitä nousevan kokonaiskuvan hahmottamisen. Työstämisprosessissa pitää yhdistää nopeus ja syvällisyys. Business Model malleissamme näin tapahtuu.

 

• Työskentelyssä hyödynnämme tieteellisten tutkimusten kautta saatuja tietoa.

 

• Kehittämistyömme tuloksena asiakkaillemme muodostuu tehokkaasti syvällinen näkemys ajatellun palvelun (tuotteen) merkityksellisyydestä asiakkaalle.

• Lisää Specifiquesta www.specifique.org

 

Kirkastetaanko asiakkaanne saamaa lisäarvoa?