Miksi mm. lakiasiaintoimisto, julkisorganisaatio, teknologiayritys, sosiaalinen organisaatio ja kehitysorganisaatio käyttävät meidän palvelujamme?

Mitä he meiltä saavat?

 

Asiakasratkaisut:

 • Baltic Sea Region Stars

  Tarve:

  Luoda yhteinen tahtotila sekä ymmärrys tavoitteista ja toivotusta lopputuloksesta, rakentaa tehokas työskentelytapa monikulttuurisille   tiimeille,lisätä kulttuuritietoisuutta kulttuurikolareiden välttämiseksi

   

  Tilanne

  Itämeren ympärillä olevien maiden kansainvälisille tiimeille jotka koostuivat ihmisistä yrityksistä, ministeriöistä sekä yliopistoista oli annettu tehtävä saattaa yhteen  resursseja ja osaamista ja löytää keinoja miten vähentää Itämeren saastumista.

   

  Ratkaisu

  Rakennetun ohjelman puitteissa hyödynnettiin osallistujien kokemuksia ja osaamista, hyödynnettiin osallistavia ja luovia menetelmiä ja edettiin vaiheittain kohti asetettuja tavoitteita.

   

  Tulos

  Yhteinen työskentelytapa saavutettiin, synergioita hyödynnettiin, karikot selvitettiin ja vältettiin.Tämän johdosta  toiminta tehostui ja ratkaisuja löydettiin projektin aikataulun puitteissa.

   

 • VR

  Tarve

  Yksiköiden johtajilla oli tarve päivittää johtajuusosaamistaan

  Tilanne

  Johdettavien yksiköiden koko oli merkittävästi kasvanut ja vastuun ottamista ja ongelmien ratkaisua suorittavalla tasolla piti saada lisättyä

  Ratkaisu

  Johtajuustaitoja kehitettiin kohti valmentavan johtajuuden mallia erilaisilla harjoitteilla

  Tulos

  Valmennuksen jälkeen johtajat veivät käytänteitä välittömästä osaksi arjen toimintaansa

 • Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

  Tarve

  Asiantuntijoiden johtajuuden kehittäminen

  Tilanne

  Tehtävissä ja henkilöissä oli muutoksia. Sektoriasiantuntijat toimivat itsenäisesti, kokien osin irrallisuutta ja esimies halusi tukea työyhteisön jäsenten jaksamista ja avoimuutta

  Ratkaisu

  Henkilökohtaiset ja tiimin tunneälyraportit käytiin läpi ja yhteinen ymmärrystä ja jakamisen kulttuuria työstettiin.

  Tulos

  Sekä yksilö että työyhteisötasolla muodostui parempi tietoisuus ja sen myötä toimintaa ja jakamista helpottavia käytänteitä

   

Organisaatioita, joiden kanssa olemme työskennelleet:

 

VR, Reachlaw, GoldMoney, Carl Zeiss, TEM, Electrolux, Konecranes, Intracom, Nordic Investment Bank,  Helsingin Tuomiokapituli, Fintos, TTY, Arffman Consulting Oy, Global Learning Oy, Nortrain Oy, BSR Stars, Katera Steel Oy, Mergertum Oy, Eläinlääkäriasema Countrypolis Oy, Kouluttamo Oy